KODEKS POSLOVNE ETIKE DRUŽBE SRM PEČAR d.o.o. Koper

Uvod

Etika in zavezanost etičnemu ravnanju sta trdni temelj sodobnega poslovanja. Zavzemamo se za poslovanje na pravi način, na podlagi kulture in skladnosti etike, zavezani zakonitem, etičnem in transparentnem poslovanju. Enake zahteve po odgovornosti na tem področju ima družba do svojih sodelavcev.

Uspeh naše družbe temelji na izkazanem zaupanju naših zaposlenih in naših strank. S strani naših sodelavcev pričakujemo spoštljivo, iskreno in pravično obravnavo vseh strank.

Etične vrednote

Bistvene vrednote našega poslovanja so spoštovanje zakonov, odgovornost do dela, zanesljivost in spoštovanje dela in sodelavcev ter strank.

Etično odločanje ter skladnost z zakoni in predpisi

Etično ravnanje je odločanje na podlagi vrednot. Zavezani smo skladnosti z zakoni, pravili in predpisi, kar tudi spoštujemo. Zavezani smo tudi spoštovanju veljavnih in zavezujočih pogodbenih sporazumov. Enaka pričakovanja imamo do naših sodelavcev. Trenutne zahteve izpolnjujemo na način, da le-te ne bi ogrožale prihodnjih generacij.

Človekove pravice

Vsak posameznik je obravnavan po načelu spoštovanja človekovega dostojanstva. Zavestno nikoli ne kršimo človekovih pravic. Sodelavce in stranke obravnavamo z dostojanstvom, spoštovanjem in skrbnostjo za ohranjanje človekovih pravic.

Zavezani smo k spodbujanju enakosti in poštenega zaposlovanja. Nasprotujemo izkoriščanju delovne sile in nespoštovanju socialne varnosti.

Nasprotujemo diskriminaciji na podlagi spola, zakonskega stanu, starosti, nacionalnega in etičnega porekla, barve kože oziroma političnega mnenja, ipd. Komuniciranje naših sodelavcev se mora izogibati nadlegovanju, obrekovanju, napadanju, poniževanju.

Varnost in zdravje na delovnem okolju

Zagotavljamo čiste, varne in zdrave delovne razmere. Stremimo k zmanjšanju uporabe vode in električne energije ter škodljivih izpustov oziroma odpadkov.

Konkurenca in poslovno ravnanje

V odnosih s poslovnimi partnerji poudarjamo vzajemne koristi, etiko in pošteno konkurenco. Izogibamo se škodovanju konkurenci in ugledu poslovnih partnerjev. Naši sodelavci so odgovorni, zagotavljajo pošteno poslovanje med opravljanjem dela, spoštovanje pravil o varstvu konkurence, varstvu potrošnikov, pošteno trženje. Strogo obsojamo korupcijo.

Varnost, zaupnost

Odgovorni smo za varnost, zaščito in gospodarno uporabo sredstev podjetja. Vsi sodelavci morajo spoštovati ustrezne varnostne ukrepe, z materialno in nematerialno lastnino podjetja morajo ravnati spoštljivo in gospodarno.

Zavezani smo zaupnosti, integriteti in dostopnosti poslovnih informacij. Naši sodelavci morajo zaupne informacije obravnavati kot skrivnost,  poslovnih skrivnosti ali drugih zaščitenih in zaupnih informacij ne pridobivamo na neustrezne načine niti jih ne neustrezno uporabljamo.

Navzkrižje interesov in varstvo osebnih podatkov

Vse naše odločitve temeljijo na objektivnih in poštenih ocenah, osebni interes določenega zaposlenega ne mora prevladati nad željami strank, naša storitev ne more biti v morebitnim navzkrižjem z najboljšim interesom.

Spoštujemo zasebnost sodelavcev in strank, njihovi osebni podatki bodo obdelani le za zakonite poslovne namene. Zavezani smo ravnanju, skladnem z vsemi zakoni o varovanju osebnih podatkov. Pridobivamo in hranimo samo nujno potrebne osebne podatke, lastniki informacij so o tem obveščeni.

Stopite v stik z nami

Demontaža stare opreme oz. ogrevalnega sistema

Dobava, montaža, zagon in servis novih naprav

Vzdrževanje obstoječe opreme

Hitri kontakt

Sermin 73D
6000 Koper - Capodistria
Slovenija